ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Η δικηγορική εταιρία “Νοτάρης” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, όπως την πιθανή μη διαθεσιμότητά τους ή τη ζημία των επισκεπτών από την εν λόγω επίσκεψη.

www.iccwbo.org

Διαιτησία

www.worldbank.org/icsid

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

homepages.pathfinder.gr/asp1961/law.html

Διάφοροι Κώδικες

www.ktimatologio.gr

Κτηματολόγιο

www.minenv.gr

Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

Χρειάζεστε κάποια νομική βοήθεια;

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική βοήθεια, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με χαρά.

www.synigoros.gr

Συνήγορος του Πολίτη

www.et.gr

Εθνικό Τυπογραφείο

www.dsa.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

www.seedd.gr

Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

www.gsis.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

www.mathra.gr

Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

www.rcm.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χρειάζεστε κάποια νομική βοήθεια;

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική βοήθεια, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με χαρά.

www.ypan.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης

www.mfa.gr

Υπουργείο Εξωτερικών

www.mnec.gr

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

www.echr.coe.int/echr

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

www.humanrights.org.uk

Δικαιώματα του Ανθρώπου

www.unhcr.org

Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

www.un.org

Ηνωμένα Έθνη

www.europa.eu.int

Ευρωπαϊκή Ένωση

www.europa.eu.int/eur-lex

Ευρωπαϊκή Ένωση - Νομοθεσία - Νομολογία

www.curia.eu.int

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

www.obi.gr

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

www.aepi.gr

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

www.minpress.gr

Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ

www.dpa.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.ekt.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χρειάζεστε κάποια νομική βοήθεια;

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική βοήθεια, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με χαρά.

mopadis.cieel.gr
Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων

www.epant.gr
Επιτροπή Ανταγωνισμού

www.efpolis.gr
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

www.acci.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

www.gge.gr
Γενική Γραμματεία Εμπορίου

www.eommex.gr
ΕΟΜΜΕΧ

www.elke.gr
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων

www.bankofgreece.gr
Τράπεζα της Ελλάδος

www.hba.gr
Ένωση Ελλήνων Τραπεζών

www.fgi.org.gr
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

www.bank-omb.gr
Τραπεζικός Μεσολαβητής

www.ase.gr
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

www.worldbank.org
Παγκόσμια Τράπεζα

www.imf.org
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

www.wipo.int
Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Χρειάζεστε κάποια νομική βοήθεια;

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική βοήθεια, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με χαρά.