ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «Ν»...
Η έναρξη της λειτουργίας του γραφείου ανάγεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Σ’ αυτά τα πρώτα, δύσκολα βήματα o Μιχάλης Νοτάρης τιμήθηκε με σειρά σημαντικών συνεργασιών που έβαλαν τα πρώτα θεμέλια για την επιστήριξη της επιστημονικής και επαγγελματικής αξία του γραφείου. Η προσθήκη του Σωτήρη Νοτάρη μαζί με την πρόσκτηση πολύτιμης, ουσιαστικής εμπειρίας, έδωσε την ώθηση για τη γόνιμη συνέχεια αλλά και για τη σύσταση της ειδοποιού διαφοράς απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Αστικό δίκαιο

Εμπορικό & Εταιρικό δίκαιο

Δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού – Διαγωνισμοί

Διοικητικό Δίκαιο

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ